Jak nakupovat nábytek?

Jak nakupovat kancelářský nábytek online?

Můžete vybírat zboží v e-shopu - v záložkách v horní liště vyberete kategorii kancelářského nábytku.

Zobrazí se obrázková mřížka produktů. Kliknutím na obrázek zobrazíte podrobnosti. V levém menu můžete filtrovat zboží dle ceny a jeho základních parametrů. Pokud již máte vybrané zboží v požadovaném provedení, přidejte jej do košíku.

V horní liště se zobrazuje Košík a cena vloženého zboží. Zde můžete upravit počet kusů nebo výrobek z objednávky Odstranit. Objednávkový proces se skládá ze tří kroků:

  • přehled zboží vloženého do košíku,
  • výběru způsobu dodání zboží a platby a
  • vyplnění kontaktních a dodacích údajů a závěrečné rekapitulace.

Poté objednávku odešlete kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Tímto je objednávka vytvořena a odeslána. Nejpozději následující den budete kontaktováni telefonicky nebo emailem našim pracovníkem, který bude vaší objednávku vyřizovat. Je-li zboží skladem, jsme schopni jej dodat již do 3 pracovních dnů až k Vám domů. Přesný termín a podmínky dodávky s Vámi dohodne náš operátor. Pokud by Vám dodací lhůta nevyhovovala, nebo se zboží již přestalo vyrábět, domluví se s Vámi operátor na dodání alternativního zboží, nebo zrušení Vaší objednávky.

Objednávku můžete telefonicky na čísle 281 915 802, případně emailem eshop@nobl.cz stornovat do chvíle, než s Vámi náš operátor naplánuje dopravu zboží k Vám.

POZOR: vždy je nutné uvést číslo Vaší objednávky, které jste obdrželi v potvrzovacím e-mailu!

Převzetí kancelářského nábytku

Případné poškození zásilky, způsobené přepravou, je nutné reklamovat v okamžiku převzetí - na pozdější reklamace bohužel nelze brát zřetel (to se samozřejmě netýká závad, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců). Svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou.

Lhůta pro vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz.

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi.

Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, nebude přijato.

Kupující je povinen nechat zboží pojistit pro případ poškození či ztrátu v průběhu přepravy a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch prodávajícího.

V případě vrácení nepoškozeného zboží prodávajícímu, tento do 14 dnů od obdržení vráceného zboží vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu.

V případě vrácení poškozeného zboží, má prodávající právo vyčíslit škodu na zboží a vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o způsobenou škodu na zboží.

Upozornění: Poplatek za změnu fakturačních údajů na již vystavených dokladech činí Kč 200,– (vč. DPH)

Záruka na kancelářský nábytek NO+BL

Na veškeré zboží nabízené na našich stránkách se vztahuje záruční doba 24 měsíců. V případě, že výrobce tuto dobu prodlouží (v některých případech až na 10 let) samozřejmě tuto dobu garantujeme také. Naši přepravci Vám předají zboží, daňový doklad a zboží dopraví až do domu za první uzamykatelné dveře (pokud není domluveno jinak, viz Doprava a platba). U většiny výrobků stačí k uplatnění záruky v dvouleté lhůtě daňový doklad.  Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.